Trang chủ Tin tức

Trung tâm BME kết hợp với GVCN lớp gửi tới Quý Phụ huynh: tài liệu bổ trợ học môn Tiếng Anh Toán lớp 3 - Tuần 21

06/02/2023

Tuần học: 21 ( từ ngày 06/02- 10/02)

PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC

LỚP 3, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TOÁN

Unit 4. Multiplication and division (Cont.)

(Phép nhân và phép chia – Tiếp theo)

Lesson 4. Division (Phép chia).

--------------------------------

 1. Lesson objectives (Mục tiêu bài học)
 • To divide a 2-digit or 3-digit number by a 1-digit number. (Chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số cho số có 1 chữ số.)
 • To read division equations. (Đọc phép tính chia.)
 • To identify the dividend, divisor, quotient and remainder of a division equation. (Xác định số bị chia, số chia, thương và số dư.).
 1. Lesson content (Nội dung bài học)
 2. Vocabulary ( Từ Vựng).

New vocab:

  • remainder (số dư), left
  • over (còn thừa, còn dư)

Review:

  • dividend (số bị chia)
  • divisor (số chia)
  • quotient (thương)
  • division equation (phép tính chia).
 1. Structures (Cấu trúc câu).
 • 19 divided by 6 equals 3 with a remainder of 1. (19 chia 6 bằng 3, dư 1.).
 1. Homelink (Dặn dò về nhà)
  • Các con viết từ vựng, mỗi từ 2 dòng
  • Luyện nói từ vựng và cấu trúc
  • Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp trang 57,58,59.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học!

Ban Truyền thông Trường TH Hoàng Diệu
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 26 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website