Sự kiện

Liên đội trường Tiểu học Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương tổ chức Lễ báo công dâng Bác và kết nạp đội viên mới năm học 2020 -2021
Liên đội trường Tiểu học Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương tổ chức Lễ báo công dâng Bác và kết nạp đội viên mới năm học 2020 -2021
20/03/2021
https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/10626-lien-doi-truong-tieu-hoc-hoang-dieu-va-nguyen-tri-phuong-to-chuc-le-bao-cong-dang-bac-va-ket-nap-doi-vien-moi.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1r40-_5xZAdVmk1ppWeqF4v0y8RkEDTeuO4tNMaprxtNbXRRRMXp8Iczs

Liên kết website