Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

28/12/2021

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở giáo dục ... và các hộ dân trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết dương lịch năm 2022 từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 855/TB-UBND ngày 27/12/2021 về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết dương lịch năm 2020; yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở giáo dục ... và các hộ dân trên địa bàn từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 02/01/2021.

Nguồn: UBND quận Ba Đình.


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website