Hoạt động chung

UBND thành phố Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023.
UBND thành phố Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023.
24/08/2022
Ngày 12 tháng 8 năm 2022 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Diệu
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Diệu
28/04/2022
17h30 thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2022, Chi bộ trường Tiểu học Hoàng Diệu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú tại phòng Hội đồng

Liên kết website