Trang chủ Hoạt động giáo dục Hoạt động các lớp

Hoạt động các lớp

Video của lớp 1A4 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 1A4 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 4A6 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 4A6 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 1A1 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 1A1 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 2A7 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 2A7 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 5A8 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 5A8 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 5A7 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 5A7 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 5A6 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 5A6 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!
Video của lớp 5A5 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
Video của lớp 5A5 tham gia cuộc thi "ảnh, video clip, phóng sự, tin bài với chủ đề “Lớp học hạnh phúc”
18/09/2022
Thầy cô, các bậc CMHS và các bạn xem video để cùng nhau xây dựng lớp học hạnh phúc nhé!

Liên kết website