Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

1.Nguyễn Điệp Anh

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Trình độ: BGH

3. Nguyễn Thanh Huyền

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

2.Trần Thị Tố Trinh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ: BGH

Hoàng Thị Thanh Ngọc

Chức vụ: GVCN lớp 1A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Nguyễn Thanh Thủy

Chức vụ: GVCN Lớp 1A8

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Thu Hiền

Chức vụ: GVCN Lớp 1A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thanh Hương

Chức vụ: GVCN Lớp 1A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thùy Minh

Chức vụ: GVCN Lớp 1A6

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Sông Thương

Chức vụ: GVCN Lớp 1A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thúy Chiều

Chức vụ: GVCN lớp 1A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: GVCN Lớp 1A7

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Kim Chung

Chức vụ: GVCN lớp 2A6

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Lê Thúy Nhung

Chức vụ: GVCN Lớp 2A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hằng

Chức vụ: GVCN Lớp 2A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chức vụ: GVCN Lớp 2A7

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: GVCN Lớp 2A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: GVCN lớp 2A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Phan Thị Mai Anh

Chức vụ: GVCN lớp 2A8

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Bùi Thị Hương

Chức vụ: GVCN lớp 2A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: GV DT

Trình độ:

Nguyễn Kiều Huyền

Chức vụ: GVCN lớp 3A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Minh Huệ

Chức vụ: GVCN Lớp 3A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Hồng Trang

Chức vụ: GVCN Lớp 3A6

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: GVCN Lớp 3A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phan Hồng Minh

Chức vụ: GVCN Lớp 3A7

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Hồng Hoa

Chức vụ: GVCN lớp 3A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: GVCN lớp 3A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: GVCN

Trình độ:

Lê Thị Thanh Hương

Chức vụ: GVCN Lớp 4A8

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Chức vụ: GVCN Lớp 4A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Nga

Chức vụ: GVCN lớp 4A6

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Trần Thị Kim Dung

Chức vụ: GVCN lớp 4A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Nguyễn Thị Minh Châu

Chức vụ: GVCN Lớp 4A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Minh Châu

Chức vụ: GVCN Lớp 4A7

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Loan

Chức vụ: GVCN lớp 4A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: GVCN

Trình độ:

Phạm Thị Thanh Mai

Chức vụ: GVCN lớp 5A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Bùi Thị Thanh Mai

Chức vụ: GVCN lớp 5A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Thanh Huyền

Chức vụ: GVCN lớp 5A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thúy

Chức vụ: GVCN lớp 5A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Trịnh Thị Xuân Thu

Chức vụ: GVCN lớp 5A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thị Phượng

Chức vụ: GVCN Lớp 5A6

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: GV dạy Mĩ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Nguyễn Thanh Thủy

Chức vụ: GV dạy âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Phương Anh

Chức vụ: GV dạy âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: GV dạy âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Phạm Thị Hạnh

Chức vụ: GV dạy Mĩ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: GV dạy Ngoại ngữ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Nguyễn Văn Khương

Chức vụ: GV dạy Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Lê Văn Vệ

Chức vụ: GV dạy Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Ngọc Tiến

Chức vụ: GV dạy Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Nguyễn Lệ Thúy

Chức vụ: GV dạy Ngoại ngữ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Lê Thị Duyên

Chức vụ: GV dạy Tin học

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Tổ CBTC

Trình độ:

Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Minh Thủy

Chức vụ: Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hồ Minh Phương

Chức vụ: Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: Văn phòng

Trình độ:

Ngô Minh Hường

Chức vụ: TPT

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Nguyễn Văn Thủy

Chức vụ: Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Hải

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Tạ Đức Hiển

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị: BGH

Trình độ:

Trần Quốc Huy

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đào Thị Kim Sa

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vương Anh Tùng

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Liên kết website